Công Nghệ

Các cách gỡ cài đặt Internet Explorer 8 trên Window XP/Vista/7

Internet Explorer 8 có nhiều tính năng mới và hữu ích. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nâng cấp lên Internet Explorer 8 vẫn có thể gây ra các vấn đề. Để giải quyết những vấn đề này bạn có thể gỡ bỏ cài đặt Internet Explorer 8 từ hệ điều hành.

Gỡ cài đặt Internet Explorer 8 trong Windows XP/Vista/7 sẽ đưa Internet Explorer trở lại phiên bản trước đó và khôi phục lại thiết lập. Để gỡ bỏ Windows Internet Explorer 8, bạn phải đăng nhập với quyền quản trị viên. Đóng tất cả các chương trình đang mở trước khi tiếp tục.

Windows XP

Internet Explorer 8 chỉ có thể được gỡ bỏ nếu bạn cài đặt nó trên Windows XP Service Pack 3. Gỡ cài đặt Internet Explorer 8 trước khi cài đặt bản cập nhật SP3, gỡ bỏ cài đặt SP3 trước khi gỡ bỏ cài đặt Internet Explorer.

Để làm điều này, nhấn Start và Control Panel. Chọn Add or Remove Programs. Click Show Updates. Chọn Windows XP Service Pack 3 và click Remove.

Để gỡ bỏ cài đặt Internet Explorer 8, di chuyển xuống danh sách các chương trình được cài đặt trong Add or Remove Programs. Chọn Internet Explorer 8 và click Remove.

Click Start, sau đó chọn Control Panel. Tại chương trình, chọn Uninstall chương trình. Dưới Task ở phía bên trái của màn hình, chọn View installed updates. Cuộn xuống và chọn Windows Internet Explorer 8. Click Uninstall, sau đó click Yes. Khởi động lại máy sau khi tháo gỡ hoàn tất.

Windows 7

Mở Control Panel bằng cách nhấp vào menu Start và chọn nó.

Từ danh sách hiện ra, bấm Programs and Features.

Trong menu xuất hiện, nhìn sang bên trái. Bạn sẽ thấy một liên kết Turn Windows Features on or off, nhấp vào nó.

Từ danh sách hiện ra, bỏ chọn Internet Explorer 8 (hoặc 7, nếu chưa bao giờ nâng cấp).

Một cảnh báo sẽ xuất hiện thông báo nói rằng nếu bạn tắt Internet Explorer, nó có thể ảnh hưởng đến các chương trình khác. Click yes.

Click OK. Máy tính của bạn sẽ khởi động lại (có thể hai lần). Bạn luôn có thể cài đặt lại nó nếu bạn cần nó sau này bằng cách về trình đơn và check các hộp bên cạnh IE8 (vì vậy, nó không thực sự bị “gỡ bỏ”).

Nếu Internet Explorer không gỡ được

Nếu các bước này không thể loại bỏ Internet Explorer 8 từ máy tính, bạn có thể gỡ bỏ nó bằng cách sử dụng tiện ích System Restore. Trong Windows XP, bạn có thể tìm thấy System Restore trong Accessories/System Tools. Chọn Restore my computer to an earlier time và click Next.

Để bắt đầu System Restore trong Windows Vista hoặc Windows 7, gõ System Restoretrong hộp tìm kiếm và lựa chọn tiện ích theo chương trình. Chọn một trong hai Recommended restore hoặc Choose a different restore point, tùy thuộc khi bạn cài đặt Internet Explorer 8 .

Nếu bạn vẫn không thể gỡ bỏ cài đặt Internet Explorer 8, bạn có thể vô hiệu hóa nó như là trình duyệt mặc định của bạn. Hãy chắc chắn rằng để cài đặt một trình duyệt khác trước khi thử các bước sau.

Trong Windows XP, mở trình duyệt web mà bạn muốn sử dụng. Khi trình duyệt web mới sẽ nhắc bạn, đặt nó làm trình duyệt mặc định của bạn. Nếu nó không nhắc bạn, điều hướng các menu của trình duyệt mới để thiết lập thành trình duyệt mặc định của bạn. Ví dụ, trong Firefox, chọn ToolsOptions và Advanced. Chọn hộp kiểm bên cạnh “Always check to see if Firefox is the default browser on startup”, hoặc nhấp vào nút Check Now.

Trong Windows Vista/ Windows 7, click Start và Default Programs. Click Set Your Default Programs. Chọn trình duyệt web mà bạn muốn sử dụng từ cửa sổ chương trình. Click “Set this program as default”. Ngoài ra click Internet Explorer và “Choose defaults for this program” and click Save . Đảm bảo rằng tất cả các hộp được bỏ chọn và click Save.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button