Pin là linh kiện dể xuống cấp theo thời gian nhất trên laptop, người dùng thường không có cảm giác pin bị chai khi sử dụng nhiều hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu cách chính sác để kiểm tra pin trên laptop nhé