Công Nghệ

Cách tạo màn hình xanh chết chóc (BSOD) để “chơi khăm” bạn bè

Lỗi màn hình xanh chết chóc hay còn gọi là Blue screen of death (BSOD) là một trong lỗi phổ biến đối với người dùng Windows. Nếu BSOD xuất hiện đồng nghĩa với việc hệ thống của bạn đang xảy ra một lỗi gì đó khá nghiêm trọng.

Đôi khi trong một số trường hợp, thử chơi khăm bạn bè hay người thân của bạn bằng cách tạo màn hình xanh chết chóc giả, đảm bảo họ sẽ có một phen “hú vía”.

Để tạo màn hình xanh chết chóc (BSOD) giả, mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Màn hình chết chóc

Các bước tạo màn hình xanh chết chóc (BSOD) để “chơi khăm” bạn bè:

1. Mở Notepad trên máy tính của bạn.

2. Sao chép đoạn mã code dưới đây vào file Notepad, sau đó lưu file Notepad lại bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + S:

@echo off

echo ^<html^>^<head^>^<title^>BSOD^

</title^> > bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<hta:application id=”oBVC” >> bsod.hta

echo applicationname=”BSOD” >> bsod.hta

echo version=”1.0″ >> bsod.hta

echo maximizebutton=”no” >> bsod.hta

echo minimizebutton=”no” >> bsod.hta

echo sysmenu=”no” >> bsod.hta

echo Caption=”no” >> bsod.hta

echo windowstate=”maximize”/^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^</head^>^<body bgcolor=”#000088″ scroll=”no”^> >> bsod.hta

echo ^<font face=”Lucida Console” size=”4″ color=”#FFFFFF”^> >> bsod.hta

echo ^<p^>A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQ

UAL^</p^> >> bsod.htaecho. >> bsod.hta

echo ^<p^>If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer, If this screen appears again, follow these steps:^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>Technical information:^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000002,0x00000

000,0xF86B5A89)^</p^> >> bsod.htaecho. >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>*** gv3.sys – Address F86B5A89 base at F86B5000, DateStamp 3dd9919eb^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>Beginning dump of physical memory^</p^> >> bsod.hta

echo ^<p^>Physical memory dump complete.^</p^> >> bsod.hta

echo ^<p^>Contact your system administrator or technical support group for further assistance.^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^</font^> >> bsod.hta

echo ^</body^>^</html^> >> bsod.hta

start “” /wait “bsod.hta”

del /s /f /q “bsod.hta” > nul

3. Đặt tên cho file Notepad bạn vừa lưu là fakebsod.bat.

Lưu ý:

Bạn không thể thay đổi phần đuôi mở rộng, lí do là bởi vì theo mặc định trên Windows 7 và các phiên bản sau, các tập tin mở rộng bị ẩn.

Tuy nhiên bạn có thể kích hoạt các tập tin mở rộng này bằng cách mở Start, sau đó nhập folder option vào khung Search trên Start Menu để mở cửa sổ hộp thoại Folder Options. Tại đây bạn click chọn thẻ View, sau đó bỏ tích mục Hide extensions for known file types, click chọn OK.

Sau khi hoàn tất Windows sẽ hiển thị phần đuôi mở rộng trên tên của tập tin.

4. Sau khi hoàn tất, tiến hành mở file fakebsod.bat để kiểm tra màn hình xanh chết chóc của bạn.

5. Để thoát khỏi màn hình xanh chết chóc “giả” này, bạn có thể nhấn nút Start hoặc di chuột xuống phía dưới màn hình, resize cửa sổ màn hình chết chóc giả lại.

Lúc này bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng BSOD (màn hình chết chóc màu xanh) trên thanh Taskbar, kích chuột phải vào biểu tượng đó chọn Close Windows.

6. Bước tiếp theo tạo một shortcut:

– Kích chuột phải vào file fakebsod.bat.

– Di chuột qua chọn tùy chọn Send To.

– Click chọn Desktop (Create Shortcut).

7. Thay đổi biểu tượng shortcut

– Kích chuột phải vào file shortcut fakebsod.bat, chọn Properties.

– Click chọn Change icon. Lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ popup thông báo, click chọn OK.

– Chọn một biểu tượng bất kỳ mà bạn thích. Có thể là biểu tượng My Computer hoặc biểu tượng This PC, phụ thuộc vào phiên bản Windows của bạn.

– Đổi tên file thành My computer hoặc This PC, tùy thuộc vào phiên bản Windows bạn đang dùng.

– Xóa My Computer gốc trên màn hình Desktop của bạn đi là xong.

Khi bạn bè, người thân của bạn mở My computer lên, đảm bảo họ sẽ bị một phen “hú vía”.

Chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button