Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn khắc phục lỗi nhỏ khi biểu tượng loa dưới thanh Taskbar bất ngờ có dấu gạch chéo đỏ trong khi bạn đã cài driver cho Card Sound và hiện tượng này kèm theo thông báo lỗi No Speakers Or Headphones Are Plugged In/No audio Fix Tutorial

Bước 1: Vào Control Panel chọn Hardware and Sound

Khắc phục lỗi biểu tượng loa bị gạch chéo đỏ

Khắc phục lỗi biểu tượng loa bị gạch chéo đỏ

Bước 2: Click tiếp Realtek HD Audio Manager

Khắc phục lỗi biểu tượng loa bị gạch chéo đỏ

Bước 3: Tìm tới nút Information hình chữ i góc dưới bên phải

Khắc phục lỗi biểu tượng loa bị gạch chéo đỏ

Bước 4: Bỏ chọn Display icon in notification area > OK

Khắc phục lỗi biểu tượng loa bị gạch chéo đỏ

Bước 5: Chọn Connector Setting

Khắc phục lỗi biểu tượng loa bị gạch chéo đỏ

Bước 6: Tick vào Disable front panel jack detection (cái này là mấu chốt)

Khắc phục lỗi biểu tượng loa bị gạch chéo đỏ

Vậy là máy tính của bạn sẽ phát nhạc như bình thường rồi. Chúc các bạn vui vẻ!