Việc chuyển đổi Windows Product key từ máy tính này sang máy tính khác là một trong những giải pháp hữu ích nhất cho người dùng Windows. Và đây cũng chính là lí do mà người dùng Windows thường deactivate Windows Product key trên các máy tính cũ để sử dụng trên máy tính Windows mới

1. Deactive Windows Product Key

Để deactive Windows Product key, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1:

Đầu tiên mở Command Prompt dưới quyền Admin. Để làm được điều này, bạn click vào nút Start, sau đó nhập cmd vào khung Search. Trên danh sách kết quả tìm kiếm, kích chuột phải vào cmd.exerồi chọn Run as admininstrator.

Bước 2:

Trên cửa sổ Command Prompt, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

slmgr /dlv

Làm thế nào để deactive Windows Product Key và sử dụng trên máy tính khác?

Bước 3:

Lúc này trên màn hình xuất hiện hộp thoại Windows Script Host có chứa thông tin bản quyền phần mềm.

Làm thế nào để deactive Windows Product Key và sử dụng trên máy tính khác?

Bước 4:

Nhiệm vụ của bạn là tìm và note lại Activation ID hiển thị trên cửa sổ hộp thoại Windows Script Host, sau đó click chọn OK.

Bước 5:

Để gỡ bỏ cài đặt Windows Product key, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

slmrg /upk (Activation ID)

Làm thế nào để deactive Windows Product Key và sử dụng trên máy tính khác?

Lưu ý: trong câu lệnh trên thay Activation ID bằng Activation ID mà bạn đã note lại ở bước trên.

Ví dụ, nếu Activation ID của bạn là 11111111-2222-3333-4444444444444444, bạn nhập câu lệnh slmgr /upk 11111111-2222-3333-4444444444444444 vào cửa sổ Command Prompt.

Bước 6:

Lúc này trên màn hình xuất hiện một cửa sổ popup kèm theo thông báo nói rằng bạn đã gỡ bỏ cài đặt product key thành công: “Uninstalled product key successfully”.

Làm thế nào để deactive Windows Product Key và sử dụng trên máy tính khác?

2. Active Windows Product key

Việc active Windows Product key trên máy tính Windows mới của bạn khá đơn giản. Bạn có thể sử dụng Windows Product Key mà bạn đã gỡ bỏ cài đặt hoặc deactivate trên máy tính cũ để cài đặt hoặc activate Windows Product key trên máy tính mới của mình.

Bước 1:

Đầu tiên mở Command Prompt dưới quyền Admin. Để làm được điều này, bạn click vào nút Start, sau đó nhập cmd vào khung Search. Trên danh sách kết quả tìm kiếm, kích chuột phải vào cmd.exe rồi chọn Run as admininstrator.

Bước 2:

Trên cửa sổ Command Prompt, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

slmrg /ipk (Windows product key)

Làm thế nào để deactive Windows Product Key và sử dụng trên máy tính khác?

Giả sử nếu Windows Product key của bạn là 11111-22222-33333-44444-55555, khi đó bạn nhập câu lệnh slmrg /ipk 11111-22222-33333-44444-55555.

Lưu ý quan trọng: Trong câu lệnh trên bạn phải nhập Windows Product key chứ không phải là Activation ID mà bạn nhận được trong quá trình deactivate Windows Product key.

Bước 3:

Lúc này trên màn hình xuất hiện một cửa sổ popup kèm theo thông báo nói rằng bạn đã cài đặt product key thành công: “Installed product key (your Windows product key) successfully”.

Làm thế nào để deactive Windows Product Key và sử dụng trên máy tính khác?

Chúc các bạn thành công!